15,00

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging Nikon Club Nederland is na 1 september van het kalenderjaar € 15,-.

57 op voorraad

Dit veld moet ingevuld worden.
Categorie:

Beschrijving

CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP:

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging Nikon Club Nederland is na 1 september van het kalenderjaar € 15,-. De contributie geldt voor personen die in Nederland wonen en voor de periode van datum bestelling tot 31 december 2019. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen per 1 januari 2020, dan dient u dit uiterlijk 30 november 2019 schriftelijk kenbaar te maken aan de administratie (administratie@nikon-club-nederland.nl).

Wat ontvangt een nieuw lid?
U ontvangt in 2019 nog het NCN Magazine, uitgave september en december 2019.  U kunt deelnemen aan de clubdagen en ontvangt korting bij diverse partners van NCN. Meer informatie hierover is te vinden op het forum. Op het forum heeft u als NCN lid ook meerdere rechten.

Zodra u betaald heeft, duurt het ongeveer 14 dagen voordat u uw clubpas per post thuis ontvangt. Wordt u lid voordat het septembernummer is verschenen, dan krijgt u dat in de loop van september 2019 toegezonden via de drukker.

Let op: dit artikel is alleen voor nieuwe abonnementen binnen Nederland, niet om uw contributie van een nieuw verenigingsjaar te voldoen. 

=================================================================================================================================================================================
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij opgezegd voor 1 december. Opzegging kan gebeuren door een e-mail te sturen naar
administratie@nikon-club-nederland.nl of per brief naar Nikon Club Nederland, Robijndijk 151/a 4706 LZ Roosendaal.
Iedere opzegging wordt schriftelijk bevestigd!
=================================================================================================================================================================================

Laat een antwoord achter

1 comment

  1. John Doomen

    Ik fotografeer al vele jaren, maar ik vond het toch eens tijd worden mezelf aan te sluiten bij een merkenclub.
    En aangezien ik met NIKON fotografeer, lijkt me deze keuze voor de hand leggen

    -1