30,00

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging Nikon Club Nederland bedraagt € 30,- per jaar (prijs 2021).

75 op voorraad

Dit veld moet ingevuld worden.
Categorie:

Beschrijving

CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP:

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging Nikon Club Nederland is € 30,- per jaar (prijs 2021). De contributie geldt voor personen die in Nederland wonen en voor de periode van 1 januari tot 31 december. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen per 1 januari 2022, dan dient u dit uiterlijk 30 november 2021 schriftelijk kenbaar te maken aan de administratie (administratie@nikon-club-nederland.nl).

Wat ontvangt een nieuw lid?
Een nieuw lid ontvangt het NCN magazine (verschijnt 4x per jaar in maart, juni, september en de december) en kan deelnemen aan de clubdagen en ontvangt korting bij diverse partners van NCN. Meer informatie hierover is te vinden op het forum. Op het forum heeft u als NCN lid ook meerdere rechten.

Zodra u betaald heeft, duurt het maximaal 7 dagen voordat u uw clubpas digitaal per mail ontvangt. Vanaf maart 2021 ontvangt u het clubblad ieder kwartaal.

Let op: dit artikel is alleen voor nieuwe abonnementen binnen Nederland, niet om uw contributie van een nieuw verenigingsjaar te voldoen. 

=================================================================================================================================================================================
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij opgezegd voor 1 december. Opzegging kan gebeuren door een e-mail te sturen naar
administratie@nikon-club-nederland.nl.
Iedere opzegging wordt schriftelijk bevestigd!
=================================================================================================================================================================================

Voordat u als nieuw lid een lidmaatschap kunt bestellen dient u eerst een NCN account aan te maken via deze link.