Lidmaatschap NCN Buitenland 2018

 50,00

1000 op voorraad

Het veld Clublidnummer dient ingevuld te zijn met uw lidnummer van de NCN
Categorie:

Beschrijving

Dit lidmaatschap is bestemd voor personen die buiten Nederland wonen, maar binnen Europa.

Wij vragen voor een buitenland lidmaatschap € 20,- bovenop het standaardtarief van    € 30,- ivm de hogere verzendkosten.

CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP:
De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging Nikon Club Nederland voor leden in het buitenland is € 50,- per jaar (prijs 2017).  De contributie geldt voor de periode van 1 januari tot 31 december. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit uiterlijk voor 30 november van het desbetreffende jaar schriftelijk melden aan de administratie.
Leden ontvangen het clubblad, kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten en krijgen bij een aantal foto speciaalzaken in Nederland korting op Accessoires.

NIEUWE LEDEN:
Nieuwe leden, die zich vóór 1 september 2018 inschrijven, betalen de contributie van         € 50,- (prijs 2017) en ontvangen het voorgaande clubblad of een exemplaar uit de NCN inforeeks. Nieuwe leden die zich na 1 september 2018 inschrijven, betalen € 37,50 contributie (prijs 2017) en ontvangen het september en december magazine. Nieuwe leden die zich na 1 december aanmelden, ontvangen het eerste clubblad in het volgende jaar en betalen de contributie zoals deze is vastgesteld voor het volgende jaar.

=============================================================
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij opgezegd voor 1 december. Opzegging kan gebeuren door een e-mail te sturen naar administratie@nikon-club-nederland.nl of per brief naar Nikon Club Nederland, Robijndijk 151/a 4706 LZ Roosendaal. Iedere opzegging wordt schriftelijk bevestigd!
=============================================================