Lidmaatschap

Ik heb mijn postcode ingevuld in mijn profiel waarom word ik geen clublid?

Controleer sowieso of u de juiste postcode en het juiste lidnummer heeft ingevuld, zoals bij ons bekend is in de ledenadministratie. Staat dit goed, dan kan het zijn dat u uw postcode heeft ingevuld zonder spatie, pas dit nog even aan. Als dit het was, zult u binnen enkele dagen een email ontvangen dat uw clublid status is toegekend. Is dit na 4 dagen nog niet het geval neemt u dan even contact op met ons technischbeheer team via technischbeheer@nikon-club-nederland.nl.

Krijg ik mijn contributie (deels) terug als ik in de loop van het jaar opzeg?

Nee, het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Van terugbetaling van een gedeelte of volledige bedrag van de contributie is nimmer sprake.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met één kalenderjaar, tenzij u voor 1 december van het actieve kalenderjaar opzegt via het digitale beëindigingsformulier.

Ik wil graag een acceptgiro ontvangen kan dit?

Helaas, Nikon Club Nederland werkt niet met acceptgirokaarten. Betalingen kunnen enkel plaatsvinden via Ideal.

Voor welke periode word je lid?

Het lidmaatschap is geldig vanaf de datum dat je lid bent geworden tot en met 31 december van datzelfde kalenderjaar.

Let op: Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met één kalenderjaar, tenzij je voor 1 december van het actieve kalenderjaar hebt opgezegd. Je kunt je lidmaatschap laten beëindigen via ons digitale beëindigingsformulier.

Hoeveel bedraagt de contributie?

Voor het kalenderjaar 2019 gelden de volgende contributiebedragen:

  • Gewoon lidmaatschap: € 30,00
  • Gezinslidmaatschap: € 15,00
  • Lid dat woont in het buitenland: € 50,00

Wordt het lidmaatschap automatisch verlengd?

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met één kalenderjaar, tenzij het is opgezegd voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Je kunt je lidmaatschap laten beëindigen via ons digitale beëindigingsformulier.

De Digitale Clubpas

No FAQs Found

NCN Online

Kan ik mijn gebruikersnaam van mijn online account wijzigen?

Je kunt je gebruikersnaam van je NCN-online-account niet zelf wijzigen. Je kunt wel een verzoek doen tot het wijzigen van je gebruikersnaam door een e-mail te sturen naar forumbeheer@nikon-club-nederland.nl met in deze e-mail je huidige gebruikersnaam en de nieuwe gebruikersnaam die je voortaan wilt gaan gebruiken.

Activiteiten

No FAQs Found