Adresgegevens

Correspondentieadres:

Vereniging Nikon Club Nederland
Robijndijk 151/a
4706 LZ Roosendaal
06-23693814 (alleen whatsapp voor de webshop)

Factuuradres:

Penningmeester Nikon Club Nederland
Robijndijk 151/a
4706 LZ Roosendaal
KvK : 40412361
BTW-nummer: NL803043971B01

E-mailadres bestuur: bestuur@nikon-club-nederland.nl

E-mailadres penningmeester: penningmeester@nikon-club-nederland.nl

E-mailadres (leden)administratie: administratie@nikon-club-nederland.nl


Bankrelatie vereniging

Rekeningnummer: 62.26.18.717
IBAN: NL06ABNA0622618717
BIC: ABNANL2A

Bankrelatie webshop

Rekeningnummer: 62.26.34.828
IBAN: NL54ABNA0622634828
BIC: ABNANL2A

 

Bestuursleden

 • Gert van den Berg – voorzitter
 • Jolanda Kraus – secretaris
 • Wim Pieneman (a.i.) – penningmeester, exploitatie webshop
 • Robin Voorhamm – IT
 • Wim Pieneman – magazine
 • Jan Hagen – marketing
 • Roel Ovinge (a.i.) – activiteiten

De algemene ledenvergadering vindt in het voorjaar plaats waarbij verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar. De kascommissie wordt voor een jaar gekozen, het bestuur (reglementair) voor 3 jaar – tenzij een bestuurder eerder aftreedt.

Statuten: pdf

IT

Web/online
Emailadres: webredactie@nikon-club-nederland.nl

Webredactie

 • Esther van Driel
 • Guy Ackermans
 • Robin Voorhamm

Fotolocaties

 • Lysanne Onstenk

Email adres: fotolocaties@nikon-club-nederland.nl

Social media management

Emailadres: facebookbeheer@nikon-club-nederland.nl

 • Facebook beheer
  • Ludo Smulders
  • Marty Brands
  • Arnold Soddeman
  • Rene Vermey
 • Instagram beheer
  • Danny Tax
  • Eelco van de Kamp
 • Overige Social Media
  • Robin Voorhamm

Forumbeheer

Emailadres: forumbeheer@nikon-club-nederland.nl

 • Chris op de Hoek

Forum moderatie

 • Robert de Jong
 • Wim van der Wind

Technisch beheer

Emailadres: technischbeheer@nikon-club-nederland.nl

 • Marty Brands
 • Richard van den Berg
 • Piet Marcus van der Meulen
 • Patrick Put

Grafisch ontwerp

 • Daan Westerhout (website/Forum)
 • Marco Bakker (Bannering e.a.)

Redactie NCN Magazine

Emailadres: redactie@nikon-club-nederland.nl

Redactieleden

 • Hans van Wijngaarden
 • Karen de Heer
 • Jan Boer

Activiteiten

Emailadres: activiteiten@nikon-club-nederland.nl


Bestuurslid Activiteiten

 • Roel Ovinge (a.i.)

Regiocoördinatoren

 • Martin Thomasson – Oost-Nederland
 • Adriaan Westra – Noord-West Nederland
 • Paul Kamsteeg – West-Nederland
 • Fons Trommelen – Zuid-Nederland
 • Jan Willem Visser – Noord-Oost Nederland
 • Maurice Dereij – Zuid-Oost Nederland
 • <vacature> – Midden-Oost Nederland
 • <vacature> – Centraal Nederland
 • <vacature> – Zuid-West Nederland


Webshop

Emailadres: shop@nikon-club-nederland.nl

Beheerder

 • Jolanda Kraus

Marketing

Emailadres: marketing@nikon-club-nederland.nl

Beheerder commerciële relaties

 • Jan Hagen