We verzamelen zo min mogelijk gegevens van onze forum- en clubleden. Maar in het geval van clubleden is het soms toch nodig om bijvoorbeeld het NCN Magazine te bezorgen of om een bestelling af te kunnen ronden. NCN gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgt ervoor dat jouw privacy gewaarborgd blijft.

We beloven je daarom het volgende:

 • Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
 • Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
 • Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
 • Je persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

Van onze clubleden zijn dit de persoonsgegevens die we verwerken:

Lidnummer

Ieder clublid krijgt een eigen lidnummer. Dit staat vermeld op je clubkaart en zorgt voor een snelle identificatie bij onder andere bestellingen en het deelnemen aan activiteiten. 

Naam en adresgegevens

Jouw naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met je clubnummer. Jouw adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het verzenden van facturen en het NCN Magazine en om contact op te nemen als dat nodig is.

Geboortedatum

Wordt gebruikt voor statistische doeleinden.

Geslacht

Dit gegeven gebruiken we voor de aanhef in officiële berichten.

E-mailadres

Je e-mailadres hebben we nodig om berichten over een bestelling of over jouw clublidmaatschap te kunnen sturen.

We kunnen je e-mailadres ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over activiteiten bij NCN, zoals de clubdag en de ALV of voor bestuur mededelingen. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor in en tevens  uit te schrijven.

Telefoonnummer

Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen in geval van nood.  

Betaalgegevens

We slaan betaalgegevens – zoals je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder – op na het betalen van je eerste contributie en na een geslaagde bestelling in onze webshop.

Inloggegevens forumleden

Je inloggegevens bewaren we om de toegang tot je account te beveiligen, zodat alleen jij of mensen met wie je deze gegevens deelt kunnen inloggen.

IP-adres

Je IP-adres bewaren we om jouw account beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang vanaf andere locaties.

Overige gegevens die NCN verwerkt

Bij bezoek aan onze website of ons forum verzamelen we ook enkele persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoering van een clublidmaatschap. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met jouw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens.

Cookies

Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe jij onze website en diensten gebruikt.

Server Logs

Maak je gebruik van onze website en/of ons forum, dan bewaren wij in zogenaamde server logs automatisch enkele gegevens over je verbinding met onze servers. Denk aan je IP-adres, browserversie, en het tijdstip van je bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen. 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • het verlenen van toegang tot ons forum;
 • het verlenen van toegang tot de webshop, zodat je bestellingen kunt doen, zoals deelname aan activiteiten;
 • het aangaan en uitvoeren van jouw clublidmaatschap met ons;
 • het opnemen van contact, bijvoorbeeld bij deelname aan een activiteit. In dat kader geven we  jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer door aan de betreffende regiocoördinator;
 • het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van fraude, zodat bijvoorbeeld niet iemand anders zich als jou voordoet.

Partners

Na het verkrijgen van jouw toestemming geven we jouw persoonsgegevens ook door aan onze partners, zodat je bij aankopen bij onze partners korting kunt krijgen. Hiervoor geven we de volgende gegevens door:

 • Lidnummer
 • Naam (voorletters Achternaam)
 • E-mailadres

Deze toestemming geef je in het gebruikerspaneel op het forum door het aanvinken van het vakje Partner acties op het tabblad Wijzig profiel. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken 

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons. 

Cookies

Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten over bijvoorbeeld je surfgedrag en interesses. Bekijk onze cookieverklaring voor alle ins en outs over de cookies die we gebruiken. 

Websites van derden

Onze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe linken vanuit onder andere onze nieuwsberichten of forum draadjes. Wij kunnen natuurlijk niet inzien of zij net zo netjes met je gegevens omgaan zoals wij dat doen. Beland je op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat je jouw persoonsgegevens deelt.

Jouw privacy rechten

Als gebruiker van onze website en diensten heb jij enkele privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons via een mail naar: administratie@nikon-club-nederland.nl.

Om te voorkomen dat we wijzigingen aanbrengen aan de verkeerde persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je te identificeren door vanuit het bij ons bekende e-mailadres een bericht te sturen. 

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacy rechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Nikon Club Nederland
Robijndijk 151/a
4706 LZ Roosendaal

E-mailadres: administratie@nikon-club-nederland.nl