Nieuwe firmware voor de Nikon Z 6 en Z 7

Controleer of je de laatste versie van de firmware voor je Nikon Z 6 en Z 7 (2.01) hebt. Je kunt de nieuwe firmware hier downloaden: downloadcenter.nikonimglib.com/nl/index.html

Verbeteringen Z 6 & 7

 • Als de camera gezichten detecteerde tijdens fotograferen of het opnemen van films bij de hieronder vermelde instellingen, begon de camera in zeer zeldzame gevallen langzamer te reageren, een fout weer te geven of volledig te stoppen met reageren.
  • Fotograferen
  • – Automatisch veld-AF geselecteerd voor AF-veldstand in het FOTO-OPNAMEMENU
  • – Gezichts- en oogherkenning aan of Gezichtsherkenning aan geselecteerd voor Persoonlijke instelling a4 (Auto veld-AF gezicht-/oogherk.) in het MENU PERSOONLIJKE INST.
  • Opnemen van films
  • – Automatisch veld-AF geselecteerd voor AF-veldstand in het FILMOPNAMEMENU
  • – Gezichts- en oogherkenning aan of Gezichtsherkenning aan geselecteerd voor Persoonlijke instelling a4 (Auto veld-AF gezicht-/oogherk.) in het MENU PERSOONLIJKE INST.
 • • In zeldzame gevallen zagen de onderkanten van foto’s gemaakt met alle volgende instellingen van toepassing er niet uit zoals verwacht:
  • – Standknop gedraaid naar AUTO, P of A
  • – Een NEF (RAW)-optie geselecteerd voor Beeldkwaliteit in het FOTO-OPNAMEMENU
  • – 14-bits geselecteerd voor NEF (RAW)-opname > NEF (RAW)-bitdiepte in het FOTO-OPNAMEMENU
  • – Automatisch geselecteerd voor Persoonlijke instelling d5 (Type sluiter) in het MENU PERSOONLIJKE INST.
  • – Continu H (uitgebreid) ontspanstand geselecteerd met de knop voor de ontspanstand/zelfontspanner